Certificació

firma-email-moli_nova

Finca certificada pel Consell 
Català de la Producció Agrària 
Ecològica (CCPAE)